Výzkumné a vývojové projekty, projekty podpory

Projekty podpory

  1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: Modulární řídicí systémy palivových a hydraulických aktuátorů pro letecké aplikace
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004555
Číslo a název prior. osy: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Program podpory: APLIKACE – Výzva I.
Poskytovatel: MPO ČR
Řešitel: UNIS, a.s.
Spoluřešitel: Bender Robotics, s.r.o.
Plánovaná realizace: 1. 2. 2017 – 25. 9. 2019 (31,8 M)
Skutečná realizace: I. etapa 1.2. 2017 – 31.7. 2017 Návrh testovacího plánu a testovacího prostředí
II. etapa 1.6. 2017 – 30.11. 2017 Definice systémových testovacích procedur

Výstupy projektu UNIS, a.s.:

Prototyp Modulární řídicí jednotky palivových a hydraulických aktuátorů pro aplikační oblast civilního a vojenského letectví.

Výstupy projektu Bender Robotics, s.r.o.:

Prototyp Testovacího prostředí řídicích jednotek palivových a hydraulických agregátů. Testovací prostředí bude nasazeno při automatizované sériové výrobě a při prokazování funkčních požadavků během kvalifikačních zkoušek.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu